Identitātes zādzība

Identitātes zādzība ir situācija, kad kāds ļaunprātīgos nolūkos bez Jūsu atļaujas lieto Jūsu personīgo informāciju.

Daži mīti par identitātes zādzību:

 • tas nekad nevar notikt ar mani;
 • tikai bīstami un anonīmi kriminālnoziedznieki zog;
 • par identitātes zādzību ir jāuztraucas tikai tad, ja ir nozagts maks ar personu apliecinošiem dokumentiem;
 • identitātes zādzību ir viegli atklāt.

Kā izvairīties no identitātes zādzības?

Lai pasargātu sevi no identitātes zādzības, ierobežojiet pieeju savai finansiālajai informācijai:

 • nekad neizpaudiet savu maksājumu karšu PIN-kodu;
 • rūpīgi izvērtējiet ienākošo elektronisko pastu. Neatbildiet elektroniskā pasta vēstulēm, kas prasa datus par Jūsu maksājumu kartēm, internetbankas piekļuves kodiem un citu konfidenciālu informāciju;
 • nelietojiet publiskos datorus, lai piekļūtu personīgai informācijai;
 • pārbaudiet savas bankas konta izrakstus. Pārliecinieties, ka visas transakcijas ir Jūsu pašu veiktas;
 • ja metat ārā dokumentus, kas satur personīgo informāciju, lietojiet papīra sasmalcinātāju.;

Ja esat kļuvis par identitātes zādzības upuri, nekavējoties par notikušo informējiet policiju un/vai savu finanšu iestādi.

Kā pasargāt sevi no zaudējumiem?

 1. Pēc pozīcijas atvēršanas obligāti nekavējoties uzstādiet „stop” orderus un limita orderus, lai mazinātu psiholoģiskā faktora ietekmi.
 2. Uzstādot „stop” orderus un peļņas „noņēmējus”, jāņem vērā, ka peļņas/zaudējuma attiecība nedrīkst nokristies zem 2/1.
 3. „Stop” orderis nedrīkst atrasties tuvāk par 40 – 50 punktiem no ieejas punkta. Tuvāki „stop” orderi visdrīzāk piepildīsies.
 4. Pamatojoties uz 2. un 3. p. secinām, ka peļņas noņemšanas orderiem jābūt ne tuvāk par 80 – 100 punktiem no ieejas punkta.
 5. Ja „stop” ordera lielums ir 40 – 50 punktu, bet peļņas noņemšanas ordera – apmēram 100 punktu, pozīcijas nav ieteicams turēt atvērtas ilgāk par divām dienām. Ja cena nevirzās Jūsu virzienā, tā, visticamāk, virzīsies pret Jums. Kāds gan šajā gadījumā būtu iemesls gaidīt „stop” ordera iedarbināšanu?
 6. Turēt apķīlātus ne vairāk kā 10% no depozīta.
 7. Pārvietot „stop” orderi un/vai peļņas noņemšanas orderi tikai zaudējuma samazināšanas/peļņas palielināšanas virzienā. Ar to nevajadzētu aizrauties, jo Jūs riskējat, ka kāds pavērsiens var iedarbināt Jūsu „stop” orderi (ja tas pārāk pietuvināts aktuālajai cenai) un cena pietuvosies Jūsu limita orderim jau bez Jūsu līdzdalības.
 8. Neslēgt pozīcijas, pirms nav nostrādājis „stop” orderis vai nav iestājies peļņas noņemšanas brīdis (izņemot 5. p. aprakstītos gadījumus).
 9. Nepalieliniet nerentablu pozīciju
 10. Neatspēlēties.

KREDĪTS

Privātpersonām pieejami patēriņa kredīti ar termiņu līdz 2 gadiem sadzīves tehnikas, mēbeļu, remontu vai citu privātu izdevumu segšanai.

Iespējamais nodrošinājums: nekustamais īpašums vai transporta līdzeklis.

Iesniedzamie dokumenti

 • nekustamā īpašuma novērtējums;
 • zemesgrāmatu dokumenti vai īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība, vai apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
 • zemes robežu plāns (zemesgabaliem),
 • inventarizācijas lieta vai plāns (ēkām un dzīvokļiem).
 • vai arī
 • transporta līdzekļa novērtējums un reģistrācijas apliecība.
Kredīta un garantijas operācijas

 

PAKALPOJUMA VEIDS IZCENOJUMI
1. Valūtas un latu kredītu izsniegšana*
1.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana 0,05-1.5%
1.2. Kredīta līguma noformēšana līdz 1.5% no līguma summas
1.3. Kredīta nosacījumu izmaiņas, izņemot 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.punktos minēto līdz 0,3% no atlikušās kredīta summas
1.4. Kredīta līguma pagarināšana līdz 0,5% no termiņā neatmaksātās summas
1.5. Kredīta dzēšanas grafika izmaiņas līdz 5% no termiņā neatmaksātās summas
1.6. Ķīlas sastāva maiņa līdz EUR 100,-
1.7. Procentu likmes maiņa viena mēneša % maksājumu starpība
1.8. Nestandarta dokumentu noformēšana EUR 25,- stundā; min EUR 25,- max EUR 100,-
1.9. Procenti par kredīta izmantošanu vai par konta overdraftu (debeta procenti) pēc vienošanās ar klientu
1.10. Procenti par kredītlīniju neizmantoto daļu bezmaksas
1.11. Procenti par neizņemtajām kredīta summām bezmaksas
1.12. Atlīdzība par kredīta konta apkalpošanu bezmaksas
1.13. Atlīdzība par kreditēšanas komitejas lēmuma pieņemšanu bezmaksas
1.14. Procenti par kredīta pirmstermiņa atdošanu līdz 1% no pirms termiņa atmaksājamās summas
1.15. Refinansēšanas procesa nodrošināšana līdz 5% no refinansējamas summas
1.16. Konsultācija, kas nav saistītas ar kredītu saņemšanu Bankā līdz EUR 50,- stundā
1.17. Pakalpojumi ar kredītu saistītu īpašumu apdrošināšanā bezmaksas
1.18. Izziņu vai apliecinājumu sagatavošana līdz EUR 50,-
2. Garantijas izdošana
2.1. Ar seguma nodrošināšanu 1 – 1,5% gadā,
min. EUR 30,-
2.2. Bez seguma nodrošināšanas
   Līdz apmaksas pieprasījuma saņemšanas brīdim:
   a) ja tiek izdotas tiešās garantijas:
       •   uz ķīlas pamata 4 – 6% gadā
(min. EUR 30,-)**
       •   uz kredītlīnijas pamata 2 – 6% gadā
(min. EUR 30,-)**
   b) ja tiek lūgtas citas bankas pretgarantijas ar segumu
       •   uz ķīlas pamata 5 – 8% gadā
(min. EUR 30,-)**
       •   uz kredītlīnijas pamata 4 – 8% gadā
(min. EUR 30,-)**
Pēc apmaksas pieprasījuma saņemšanas tiek noformēts kredīts ar atbilstošu procentu likmi
2.3. Garantijas apmaksas pieprasījumam iesniegto dokumentu pārbaude un apmaksa 0,3% no summas (min. EUR 30,-)
2.4. Garantijas izmaiņa EUR18,-**
2.5. Garantijas atsaukšana EUR 42,-**

 

* Ir tiesības noteikt vēl arī citas komisijas maksas, ka Klienta līguma vai uzdevuma izpildei nepieciešami papildus bankas tehnikas, laika vai cilvēku resursi.
** Papildus tiek ieturēti telekomunikāciju izdevumi

 

 

Ko darīt, ja uzņēmumam ir vajadzīga nauda

Ko darīt, ja Jūsu uzņēmumam ir steidzīgi vajadzīga nauda neatliekamiem maksājumiem? Viens no veiksmīgākajiem risinājumiem – overdrafts, kas ļauj Jums iegūt nepieciešamos līdzekļus dažu stundu laikā. Steidzama rēķina vai citu neparedzētu izdevumu apmaksai trūkstošo summu Jums izsniegs maksimāli ātri, savukārt tās dzēšana notiks automātiski – ienākot naudas līdzekļiem Jūsu Norēķinu kontā bankā.

Par overdrafta nodrošinājumu var kalpot

 • uzņēmuma apgrozāmie līdzekļi
 • galvojums

Noformēšanas ātrums

 • tūlītēja iesnieguma izskatīšana
 • palīdzība dokumentu noformēšanā
 • operatīva līguma noformēšana

Overdrafta summa un valūta

 • overdraftu var saņemt eiro
 • kreditēšanas periodā Jūs varat pieprasīt overdrafta summas izmaiņas
Overdrafta termiņš
 • līdz 3 mēnešiem
 • kreditēšanas periodā Jūs varat pieprasīt overdrafta dzēšanas termiņa izmaiņas
Procentu likme
 • elastīga pieeja procentu likmes noteikšanā un ātra noformēšana
 • fiksēta procentu likme
 • procenti tiek maksāti par maksimālo dienas laikā izmantoto overdrafta summu

Overdrafta atmaksa ir pēc nepieciešamības Jums noteiktā limita un termiņa ietvaros. Jūsu kompānijai nepieciešami resursi? Esam gatavi atbalstīt Jūsu plānu realizāciju! Mēs cienām Jūsu laiku, tāpēc operatīvi novērtējam katru iesniegto projektu, nekavējoties pieņemam lēmumu.

Bezvadu internets datorā

Bezvadu internetam datorā parasti tiek piedāvāti divi interneta veidi. Viens no tiem ir mobilais internets, kas lietotājam ļauj pieslēgties tīklam no jebkuras vietas. Otrs ir Wifi jeb bezvadu interneta savienojums, kas pieejams 100 metru rādiusā ap bezvadu bāzes staciju. Abos variantos interneta tīklam var pieslēgties bez vadu palīdzības, taču tikai mobilais internets dod iespēju izmantot interneta pieslēgumu no jebkuras vietas Latvijā. Bet Wifi pakalpojums būs pieejams tikai mājsaimniecībās vai attiecīgi ierīkotās publiskajās vietās.

Šobrīd bezvadu internets ir pieejams gan mobilajos telefonos, gan datorā. Lai pieslēgtu mobilo bezvadu internetu Jūsu datoram būs nepieciešams interneta modems. To parasti piedāvā pats pakalpojuma sniedzējs kopā ar internetu. Bet atkarībā no mobilā interneta pieslēguma un līguma veida interneta modemam var būt noteikta vienreizējā vai noteiktā mēneša maksa.

Kā zināms, viens bezvadu interneta piekļuves punkts nodrošina pārklājuma rādiusu no 20 līdz 100 metriem. Tāpēc signāla darbības rādiuss, īpaši telpās būs atkarīgs no piekļuves punkta raidītāja stipruma un signāla. Jāatceras, ka  bezvadu tīkls izmanto radioviļņus. Tas nozīmē, ka signāla mijiedarbība ar parastiem ēkas objektiem, piemēram, ar metālisku konstrukciju var ietekmēt signāla darbības attālumu, un tādā veidā ietekmēt piekļuves punkta darbības rādiusu, kas var radīt zonas pārklājuma vai interneta pārklājuma problēmas.

Bezvadu internetam, tāpat, kā mobilajam telefonam ir pieejami dažādi pieslēguma veidi, piemēram, priekšapmaksas internets. Bezvadu internets datoram Jums būs pieejams par noteiktu mēneša maksu, kurā iekļauts maksimālais pārraidāmo datu apjoms, par kuru pārsniegšanas gadījumā būs jāmaksā papildus maksa.

Ja izvēlaties mājās uzstādīt bezvadu internetu, tad padomājiet arī par drošības pasākumiem. Vislabāk datu aizsardzības nolūkos ir piekļūšanu kodēt ar tikai Jums zināmu paroli, jo citā gadījumā kaimiņš vai vēl kāds cits izmantos varēs piekļūt Jūsu apmaksātajam internetam.

Lidojumu cenas

Aviobiļešu cenu ietekmē vairāki faktori, daži no kuriem tiks apskatīti zemāk:

Lidostu nodokļi un nodevas – galīgā aviobiļešu cenā būs iekļauti nodiļi un nodevas, kurus iekasē lidostas par savas infrastruktūras izmantošanu. Šis nodoklis ļauj glabāt lidostu un apkārtnē atbilstošā veidā, lai attīstīt lidostu, veikt uzlabojumus un remontu, nodrošinātu drošību.

Lidots nodokļu un nodevu lielums ir atkarīgs no lidostas, pilsētas vai valsts, kā arī no maršruta un pārsēšanas skaita. Bieži vien, tas var veidot pusi no aviobiļetes cenas, kuru būs jāsamaksā.

Lidojuma klase (no ekonomiskās uz pirmo) – jo augstāk ir komforta līmenis lidojuma laikā, jo augstākā ir aviobiļešu cena. Zemo cenu aviokompānijas ierobežo komfortu līdz minimumam, līdz ar to pazemina aviobiļešu cenas. Regulāras aviokompānijas ekonomiskā klasē piedāvā tādu pakalpojuma līmeni, kas ļauj ar komfortu veikt lidojumu. Biznesa un pirmā klasē pasažieriem piedāvā papildus pakalpojumus un augstāko komforta līmeni – bezmaksas ēdināšanu, ērtākas sēdvietas un vairāk vietas apkārt, kā arī citus pakalpojumus. Ekonomiskā un augstāko klases aviobiļešu cenu starpība var būt ievērojama.

Sezona – katrā sezonā ir atsevišķs lidojumu noslogojums pasažieru skaita, kas ietekmē biļešu cenas: zema sezona skaitās februārī-martā, oktobrī un novembrī, vidēja – decembrī,  janvārī, aprīlī, maijā, augsta – no jūnija līdz septembrim.  Augstākā sezonā, kā arī svētku laikā (piemērām Ziemassvētkos), cenas ir augstākas.

Servisa maksa – pakalpojumu maksa par aviobiļeti. Parasti rezervējot aviobiļeti tiešsaistē tā ir mazāka, nekā pērkot to ceļojumu aģentūrā. Pērkot aviobiļeti pašiem, pašiem arī būs risina iespējamās problēmās, kamēr ceļojumu aģentūras kopā ar rezervēšanu piedāvā papildus pakalpojumus un atbalstu

Laiks līdz lidojumam – jo tuvāk lidojumam, jo lielāka būs cena. Ekonomiski izdevīgāk plānot lidojumu vismaz mēnesi iepriekš un augstā sezonā vēl agrāk. Zemo cenu lidsabiedrību pamatmērķis ir par zemu cenu nogādāt tevi tur, kur saule siltāka.

Apdrošināšana Tavam auto

KASKO apdrošināšana automašīnas drošībai noteikti ir viens no populārākajiem apdrošināšanas veidiem šodien. To izvēlās gandrīz visi auto īpašnieki, kas ņem automašīnas līzingā un arī liela daļa citu autovadītāju, kuri zina, kas ir KASKO.

Kāpēc pirkt KASKO kā var salīdzināt KASKO cenas, izvēloties izdevīgāko apdrošināšanas polisi?

Vairākums autovadītāju neuzskata ikdienas pārbraucienu no mājām uz darbu par kaut ko riskantu, tāpēc, kā jau ierasts bez stresa sēžas pie stūres un brauc. Pirms garākiem braucieniem uz laukiem, vai ceļojuma braucienā daļa autovadītāju izvēlās pārbaudīt automašīnas tehnisko stāvokli, spiedienu riepās, eļļas līmeni un auto gaismu stāvokli. Braucot uz ārzemēm ar savu automašīnu, liela daļa autovadītāju sāk interesēties KASKO apdrošināšanu savam auto.

Šādu autovadītāju uzvedību var vienkārši izskaidrot, cilvēki ikdienišķas lietas neuzskata par bīstamām. Kā liecina šodienas statistika, lielākā daļa ceļu satiksmes negadījumu notiek tieši īsajos pārbraucienos starp mājām un darbu, veikalu, skolu utml. Arī aviokatastrofās iet bojā patiesībā daudz mazāk cilvēku nekā uz autoceļiem, tomēr cilvēkiem krietni vairāk baidās lidot ar lidmašīnām, nekā braukt ar automašīnu. KASKO apdrošināšana paredzēta, lai pasargātu sevi un savu automašīnu no iespējamiem, neparedzamiem zaudējumiem avārijas vai cita veida bojājumu, zādzības vai laupīšanas rezultātā.

KASKO polisei pēc būtības būtu jākompensē visdažādākie zaudējumi  – sākot no krītošiem kokiem un lāstekām, iekšējiem tehniskiem bojājumiem, līdz ielūšanai ceļa segumā tā nesaremontētas kanalizācijas caurules plīsuma dēļ. Diemžēl lielākā daļa Latvijas apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas brokeri ierobežo KASKO atlīdzības izmaksu  uz konkrētiem negadījumiem – ceļu satiksmes negadījumi, trešo personu prettiesiska rīcība, dažas dabas stihijas, ugunsgrēks u.c.

Televīzijas iespējas

Latvijas skatītājiem tiek piedāvāta digitālā online televīzija, kas tiek dēvēta par jaunākās paaudzes televīziju. Šī televīzija sniedz būtiskas priekšrocības attiecībā uz TV skatīšanos, jo tagad pats skatītājs var noteikt ko un kad skatīties. Pieejamas tādas televīzijas iespējas kā TV programma, valodas un subtitru izvēle, iespēja apturēt pārraidi vai attīt uz sākumu un skatīties to sev vēlamā laikā.

TV nodrošina kvalitatīvu izklaidi pie TV ekrāniem

Televīzijas pārraide notiek online, tāpēc tā sniedz iespēju skatīties visdažādākos Latvijas un ārzemju kanālus. Turklāt, televīzijas galvenais pluss – augsta attēla un skaņas kvalitāte.

Televīzijas iespējas

 • Pārraižu arhīvs – sniedz iespēju noskatīties sev interesējošos raidījumus un TV pārraides sev izdevīgā laikā;
 • Valodas un subtitru izvēle – ikviens var izvēlēties un uzstādīt sev saprotamu valodu un subtitrus kanāliem, kas piedāvā šādu iespēju.
 • Pauze – ja skaties pārraidi, bet pēkšņi jādodas prom, programmu var vienkārši apstādināt un vēlāk atsākt skatīties no apstādinātās vietas.
 • TV ieraksti – ar ierakstu iespēju skatītājs skatās ko un kad vēlas, jo pārraidi var ierakstīt un noskatīties to sev brīvā laikā.

Tiesa, minētās ir tikai dažas no priekšrocībām, ko sniedz digitālā televīzija. Pieejamas arī tādas iespējas kā skaņas formātu maiņas iespēja, kanālu grupēšana u.c.

Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma darbinieki regulāri seko visām izmaiņām un jaunumiem. Ir maldīgi domāt, ja grāmatvedis nesēž uzņēmuma telpās, tad tas nav sasniedzams. Veidojot labas partnerattiecības ar grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmumu, Jūsu grāmatvedis būs allaž sasniedzams un operatīvi sniegt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem. Šodien digitālā komunikāciju vide ļauj ļoti operatīvi un dažādos veidos ļauj veidot komunikāciju ar grāmatvedi. Uzņēmumam ir jāuzticas grāmatvedim, tā kompetencēm, zināšanām, prasmēm un pieredzei. Šāds grāmatvedis ar pārliecību varēs atspēkot ikvienu pārbaudošo instanču jautājumu.

Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmums apkalpo daudzus dažādus uzņēmumus. Pieļauju, ka šī iemesla dēļ tas būs kompetentāks par grāmatvedi, kas strādā kādā konkrētā uzņēmumā, kas būs speciālists šajā vienā konkrētajā sfērā. Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmumam ir lielākas iespējas risināt situācijas radošāk. Tam ir lielāka pieredze dažādu situāciju risināšanā.

Bet svarīgākais, ir veidot abpusēji uzticamas attiecības starp grāmatvedi un uzņēmumu. Labs grāmatvedis ir uzņēmuma gudras saimniekošanas pamats.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šodien ļoti izdevīgi ir izmantot grāmatvedības ārpakalpojumu. Pēdējos gados ir dzirdēta pieredze, kad uzņēmuma grāmatvedību ved kāda grāmatvede, kura darbojās mājās piepelnīšanās nolūkos. Dokumentos kā grāmatvedis skaitās kāds no uzņēmuma darbiniekiem. Vai šis ir izdevīgākais variants? Vai uzņēmuma vadītājs var būt pārliecināts, ka šāda izvēle samazinās riskus? Es varētu apgalvot, ka nē. Parasti šādi mazie grāmatveži ļoti formāli attiecas pret grāmatvedības uzskaiti. Galvenais, lai debets saskanētu ar kredītu, lai visi cipari būtu ierakstīti pareizajās ailēs. Bet par grāmatvedības uzskaiti atbildīgs ir uzņēmuma formālais grāmatvedis, kurš bieži nav kompetents atbildēt uz pārbaudošo instanču jautājumiem.

Izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumu, uzņēmēji iegūst daudz vairāk nekā pareizu grāmatvedības uzskaiti. Šodien Latvijas tirgū darbojās daudzas ļoti augsti kompetentas firmas.

Vai iespējams pelnīt akciju vai valūtu tirgos, ja nav pieredzes?

Tirgotāji iesācēji nereti uzdod šādus jautājumus:

 • Vai ir iespējams stabili pelnīt naudu akciju vai valūtu tirgos, ja nav pietiekamas pieredzes?
 • Cik nopelna veiksmīgi tirgotāji?
 • Cik lielas ir izredzes nopelnīt jau pirmajā darījumā un nezaudēt visu depozītu?

Mēģināsim atbildēt uz dažiem biežāk uzdotajiem jautājumiem un kliedēt iesācēju parastos maldus. Lai viss būtu saprotamāks un uzskatāmāks, sadaļa veidota ar konkrētiem skaitļiem un izskaidrojumi sniegti, pamatojoties uz darījumu piemēriem.

Pieņemsim, ka Jūs esat cilvēks, kurš visai maz zina par valūtas spekulācijām, bet, klausoties informāciju par valūtu kursiem, esat nolēmis pamēģināt uzsākt tirdzniecību Forex valūtas tirgū. Pieliekot zināmas pūles, par šo tēmu lielu daudzumu informācijas var atrast tīmeklī. Atrodami gan vispārīgi teksti, gan konkrēti ieteikumi par to, kā uzvesties tirgū, ieskaitot padomus par to, kurā brīdī un kādu valūtu pirkt/pārdot. Internets sniedz jaunākās ziņas un informāciju par aktuālākajiem ekonomikas datiem, kuri Jums palīdzēs veidot prognozes par turpmāko valūtas kursu virzību.

Bez jebkādām priekšzināšanām Jūsu izredzes nopelnīt šajā tirgū ir 50/50. Un tas ir ievērojami vairāk nekā jebkurā loterijā vai kazino! Izskaidrojums tam ir ļoti vienkāršs – valūta var kļūt tikai dārgāka vai lētāka. Tādējādi, veicot jebkuru darījumu bez jebkādas analīzes un pieredzes, pastāv 50% varbūtība, ka Jūs noslēgsiet ienesīgu darījumu. Citiem vārdiem sakot, katram otrajam darījumam jābūt ienesīgam.

Un tagad iedomāsimies, ka Jūsu rīcībā esošās priekšzināšanas un iemaņas ļauj Jums noslēgt veiksmīgi nevis piecus darījumus no desmit (šim mērķim nekādas priekšzināšanas vispār nav nepieciešamas), bet gan sešus darījumus no desmit. Šajā gadījumā Jūs stabili pelnīsiet un no savām operācijām Forex tirgū gūsiet pastāvīgus ienākumus.