Grāmatvedības pamati

Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmuma darbinieki regulāri seko visām izmaiņām un jaunumiem. Ir maldīgi domāt, ja grāmatvedis nesēž uzņēmuma telpās, tad tas nav sasniedzams. Veidojot labas partnerattiecības ar grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmumu, Jūsu grāmatvedis būs allaž sasniedzams un operatīvi sniegt atbildes uz aktuālajiem jautājumiem. Šodien digitālā komunikāciju vide ļauj ļoti operatīvi un dažādos veidos ļauj veidot komunikāciju ar grāmatvedi. Uzņēmumam ir jāuzticas grāmatvedim, tā kompetencēm, zināšanām, prasmēm un pieredzei. Šāds grāmatvedis ar pārliecību varēs atspēkot ikvienu pārbaudošo instanču jautājumu.

Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmums apkalpo daudzus dažādus uzņēmumus. Pieļauju, ka šī iemesla dēļ tas būs kompetentāks par grāmatvedi, kas strādā kādā konkrētā uzņēmumā, kas būs speciālists šajā vienā konkrētajā sfērā. Grāmatvedības ārpakalpojuma uzņēmumam ir lielākas iespējas risināt situācijas radošāk. Tam ir lielāka pieredze dažādu situāciju risināšanā.

Bet svarīgākais, ir veidot abpusēji uzticamas attiecības starp grāmatvedi un uzņēmumu. Labs grāmatvedis ir uzņēmuma gudras saimniekošanas pamats.

Mazajiem un vidējiem uzņēmumiem šodien ļoti izdevīgi ir izmantot grāmatvedības ārpakalpojumu. Pēdējos gados ir dzirdēta pieredze, kad uzņēmuma grāmatvedību ved kāda grāmatvede, kura darbojās mājās piepelnīšanās nolūkos. Dokumentos kā grāmatvedis skaitās kāds no uzņēmuma darbiniekiem. Vai šis ir izdevīgākais variants? Vai uzņēmuma vadītājs var būt pārliecināts, ka šāda izvēle samazinās riskus? Es varētu apgalvot, ka nē. Parasti šādi mazie grāmatveži ļoti formāli attiecas pret grāmatvedības uzskaiti. Galvenais, lai debets saskanētu ar kredītu, lai visi cipari būtu ierakstīti pareizajās ailēs. Bet par grāmatvedības uzskaiti atbildīgs ir uzņēmuma formālais grāmatvedis, kurš bieži nav kompetents atbildēt uz pārbaudošo instanču jautājumiem.

Izvēloties grāmatvedības ārpakalpojumu, uzņēmēji iegūst daudz vairāk nekā pareizu grāmatvedības uzskaiti. Šodien Latvijas tirgū darbojās daudzas ļoti augsti kompetentas firmas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *