KREDĪTS

Privātpersonām pieejami patēriņa kredīti ar termiņu līdz 2 gadiem sadzīves tehnikas, mēbeļu, remontu vai citu privātu izdevumu segšanai.

Iespējamais nodrošinājums: nekustamais īpašums vai transporta līdzeklis.

Iesniedzamie dokumenti

  • nekustamā īpašuma novērtējums;
  • zemesgrāmatu dokumenti vai īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība, vai apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām uz dzīvokli līdz dzīvojamās mājas privatizācijai;
  • zemes robežu plāns (zemesgabaliem),
  • inventarizācijas lieta vai plāns (ēkām un dzīvokļiem).
  • vai arī
  • transporta līdzekļa novērtējums un reģistrācijas apliecība.
Kredīta un garantijas operācijas

 

PAKALPOJUMA VEIDS IZCENOJUMI
1. Valūtas un latu kredītu izsniegšana*
1.1. Kredīta pieteikuma izskatīšana 0,05-1.5%
1.2. Kredīta līguma noformēšana līdz 1.5% no līguma summas
1.3. Kredīta nosacījumu izmaiņas, izņemot 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8.punktos minēto līdz 0,3% no atlikušās kredīta summas
1.4. Kredīta līguma pagarināšana līdz 0,5% no termiņā neatmaksātās summas
1.5. Kredīta dzēšanas grafika izmaiņas līdz 5% no termiņā neatmaksātās summas
1.6. Ķīlas sastāva maiņa līdz EUR 100,-
1.7. Procentu likmes maiņa viena mēneša % maksājumu starpība
1.8. Nestandarta dokumentu noformēšana EUR 25,- stundā; min EUR 25,- max EUR 100,-
1.9. Procenti par kredīta izmantošanu vai par konta overdraftu (debeta procenti) pēc vienošanās ar klientu
1.10. Procenti par kredītlīniju neizmantoto daļu bezmaksas
1.11. Procenti par neizņemtajām kredīta summām bezmaksas
1.12. Atlīdzība par kredīta konta apkalpošanu bezmaksas
1.13. Atlīdzība par kreditēšanas komitejas lēmuma pieņemšanu bezmaksas
1.14. Procenti par kredīta pirmstermiņa atdošanu līdz 1% no pirms termiņa atmaksājamās summas
1.15. Refinansēšanas procesa nodrošināšana līdz 5% no refinansējamas summas
1.16. Konsultācija, kas nav saistītas ar kredītu saņemšanu Bankā līdz EUR 50,- stundā
1.17. Pakalpojumi ar kredītu saistītu īpašumu apdrošināšanā bezmaksas
1.18. Izziņu vai apliecinājumu sagatavošana līdz EUR 50,-
2. Garantijas izdošana
2.1. Ar seguma nodrošināšanu 1 – 1,5% gadā,
min. EUR 30,-
2.2. Bez seguma nodrošināšanas
   Līdz apmaksas pieprasījuma saņemšanas brīdim:
   a) ja tiek izdotas tiešās garantijas:
       •   uz ķīlas pamata 4 – 6% gadā
(min. EUR 30,-)**
       •   uz kredītlīnijas pamata 2 – 6% gadā
(min. EUR 30,-)**
   b) ja tiek lūgtas citas bankas pretgarantijas ar segumu
       •   uz ķīlas pamata 5 – 8% gadā
(min. EUR 30,-)**
       •   uz kredītlīnijas pamata 4 – 8% gadā
(min. EUR 30,-)**
Pēc apmaksas pieprasījuma saņemšanas tiek noformēts kredīts ar atbilstošu procentu likmi
2.3. Garantijas apmaksas pieprasījumam iesniegto dokumentu pārbaude un apmaksa 0,3% no summas (min. EUR 30,-)
2.4. Garantijas izmaiņa EUR18,-**
2.5. Garantijas atsaukšana EUR 42,-**

 

* Ir tiesības noteikt vēl arī citas komisijas maksas, ka Klienta līguma vai uzdevuma izpildei nepieciešami papildus bankas tehnikas, laika vai cilvēku resursi.
** Papildus tiek ieturēti telekomunikāciju izdevumi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *