Piekļuves ierobežošana

Lūdzu rūpīgi izlasīt mūsu saita privātuma noteikumus, kuri nosaka personīgās informācijas privātumu saitā un kuriem lietotājs, izmantojot mūsu saitu, piekrīt.

Jebkura puse var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu jebkurā laikā par to paziņojot otrai pusei. Raitene ir tiesības pārtraukt vai uz laiku apturēt konkrētu vai visus pakalpojumus un pieeju saitam jebkurā laikā, iepriekš par to nebrīdinot, ja lietotājs pārkāpj noteikumus. Pārtraucot konta darbību, lietotājs zaudē pieeju saitam, tā sniegtajiem pakalpojumiem un saturam. Visiem šajā līgumā ietvertajiem noteikumiem pēc būtības jātiek ievērotiem, tai skaitā īpašumtiesību noteikumiem, kā arī garantijām un atbildības ierobežojumiem. Abonenta piekļuves pārtraukšana saitam neatbrīvo abonentu no atbildības par to, kāpēc šī piekļuve tikusi liegta.

Trešo personu Interneta vietnes.

Lietotāji var piekļūt trešo personu Interneta vietnēm caur šo vietņu linkiem mūsu saitā. Raitene un mūsu saits nepārbauda, nekontrolē un neuzņemas atbildību par trešo personu vietnēm. Ja vien nav izņēmuma gadījumi, kuri tiek atrunāti. Raitene atsakās no jebkādas atbildības  par trešo personu saitu saturu un par Jūsu informācijas drošību, ja trešās personas saits pieprasa sniegt personīgu informāciju.