Reģistrācija

Izmantojot mūsu pakalpojumus, reģistrējoties tiks prasīts izveidot sava konta paroli. Abonentam jānorāda akurāta, pilnīga un patiesa informācija, tai skaitā e-pasta adrese. Šo noteikumu nepildīšana tiks uzskatīta kā pārkāpums, tā rezultātā lietotāja konts var tikt nekavējoties dzēsts. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par savas paroles neizpaušanu un nepieejamību citiem lietotājiem, kā arī jebkādām darbībām, kas notikušas caur kontu, tādā veidā atbrīvojot Raitene no atbildības par šīm darbībām. Lietotājs piekrīt nekavējoties sazināties gadījumā, ja viņa lietotāja konts ticis izmantots bez viņa atļaujas, kā arī parole tikusi nozagta vai pazaudēta. Saits ievēro nepieciešamos drošības pasākumus izmantojot Internetu, telefonu vai citus komunikācijas līdzekļus datu pārraides procesā, taču pilnībā atsakās no atbildības par iespējamu šo datu piekļuvi neautorizētām personām vai organizācijām.